fIstatDB – Zamówienia, eksport, faktury & Intrastat w jedym rozwiązaniu

fIstatDB jest prostym w obsłudze, wielostanowiskowym systemem informatycznym typu ERP, wspomagającym tworzenie dokumentacji sprzedaży (w tym głównie faktury i deklaracje Intrastat) oraz usprawniającym, nie tylko obieg tego typu dokumentacji w przedsiębiorstwach, lecz także wszelkich procedur związanych ze sprzedażą, logistyką i rozliczeniami z kontrahentami.

System jest unikatowym tego typu rozwiązaniem dostępnym na polskim rynku oprogramowania biznesowego klasy ERP i zawiera narzędzia, których wartość okazała się bezcenna podczas 10-letniego okresu wdrażania systemu i jego stopniowego rozwoju, w przedsiębiorstwach eksportujących stolarkę okienną do strefy Euro, które początkowo zleciły jego wykonanie.

Prezentacja podstawowych cech systemu fIstatDB: faktury & intrastat

Oprogramowanie znajduje zastosowanie głównie w przedsiębiorstwach eksportujących towary do strefy Euro. Obsługa płatności, faktur i zamówień w walutach EUR oraz PLN, jak również rozbudowane narzędzia Intrastat, czynią fIstatDB idealnym rozwiązaniem dla tego typu firm.

Podstawowe cechy systemu fIstatDB:

 • Użytkownicy. Możliwość zaawansowanego zarządzania użytkownikami systemu i ich uprawnieniami!
 • Podmioty gospodarcze. Możliwość obsługi wielu podmiotów jednocześnie, z osobną numeracją dokumentów sprzedaży!
 • Płatności otrzymane w PLN oraz EUR z przeliczeniem na PLN;
 • Fakturowanie w PLN oraz EUR z przeliczeniem na PLN. Faktury Pro Forma, zaliczkowe, zwyczajne, końcowe;
 • Grupy towarowe, towary, usługi. Zaawansowane zarządzanie asortymentem;
 • Kontrahenci. Zarządzanie odbiorcami, dostawcami, dilerami;
 • Zamówienia. Zaawansowana obsługa realizowanych, złożonych przez odbiorców, zamówień na towary, w EUR oraz PLN;
 • Prowizje dilerskie. Zaawansowana obsługa prowizji dilerksich;
 • Logistyka. Zarządzanie spedycjami;
 • Intrastat. Zautomatyzowane generowanie deklaracji Intrastat;
 • Raporty i wykresy. Zaawansowane raporty i wykresy graficzne;

System informatyczny fIstatDB jest efektem 10-letniego wdrażania i rozwoju jego poprzednika, systemu Eurosistemi (rozwijanego i wspieranego do wersji finalnej 2.9), stworzonego przez tego samego programistę, pana Lelio Michele Lattari specjalnie dla kilku przedsiębiorstw zajmujących się głównie eksportem stolarki okiennej do strefy Euro.

Ze względu na swoje korzenie, podstawowa komercyjna wersja fIstatDB została zoptymalizowana dla asortymentów związanych ze stolarką okienną, lecz oprogramowanie można w łatwy sposób dopasować do charakterystyki niemalże każdego wyrobu.

FistatDB jest systemem o architekturze client-server, opartym o zaawansowaną i praktycznie niezawodną relacyjną bazę danych MariaDB server (zastosowanie tabeli opartych o storage engine Percona XtraDB).

Użytkownicy łączą się z systemem fIstatDB poprzez przeglądarkę www, z dowolnego miejsca, z którego można uzyskać dostęp do serwera.

System umożliwia wystawianie egzemplarzy dokumentów sprzedaży w walucie EUR w dowolnie konfigurowalnym europejskim języku obcym, dodatkowo do egzemplarza przeliczonego na PLN w języku polskim.

Nazwy towarów i usług, w dokumentach sprzedaży w walucie EUR, mogą być wyświetlane w dowolnie konfigurowalnym europejskim języku obcym.

Przeznaczenie

FistatDB znajduje zastosowanie głównie w podmiotach eksportujących towary do strefy Euro, zobowiązanych do składania comiesięcznych deklaracji Intrastat (wywóz), ale także w firmach, w których kładzie się nacisk na efektywność zautomatyzowania żmudnych procesów związanych z generowaniem dokumentów sprzedaży, obsługą zamówień na towary oraz rozliczeniami z kontrahentami.

Doświadczenie pokazuje, iż fIstatDB okazuje się być idealnym rozwiązaniem nie tylko dla przedsiębiorstw eksportujących towary do strefy Eufo, które składają comiesięczne deklarację Intrastat, ale jest równie wysoko ceniony jako narzędzie wspomagające procedury sprzedaży krajowej.

Podstawowe korzyści i atuty

Podczas gdy w większości przedsiębiorstw próby integracji systemów fakturowania oraz Intrastat często kończą się fiaskiem, system fIstatDB oferuje pełną integrację wszystkich jego modułów, co skutkuje zwiększeniem wydajności i jakości procesów tworzenia dokumentów związanych ze sprzedażą i kontrolą rozliczeń z kontrahentami, a także z obowiązkiem składania deklaracji Intrastat.

Przykładowo faktury VAT zaliczkowe mogą być wystawiane automatycznie do rejestrowanych w systemie płatności zaliczkowych, w walutach PLN oraz EUR, faktury VAT końcowe mogą być wystawiane automatycznie do obsługiwanych zamówień, podczas gdy deklaracje Intrastat, w formacie zgodnym z najnowszymi specyfikacjami puesc.gov.pl, mogą być generowane w sposób w pełni zautomatyzowany na podstawie wystawianych faktur VAT.

Automatyczne pobieranie średniego kursu Euro z API NBP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami podejmowanymi przez użytkowników, to kolejna dogodność systemu fIstatDB.

 • Bezpieczny dostęp do wszystkich funkcji systemu poprzez zwykłą przeglądarkę internetową z każdego miejsca, w którym jest sieciowy dostęp do serwera, poprzez sieć LAN lub Internet;
 • Dzięki zastosowaniu przeglądarki internetowej jako podstawowej powłoki interfejsu użytkownika, konieczność instalacji specjalistycznego oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych została zupełnie wyeliminowana;
 • W przeciwieństwie do poprzednich odsłon oprogramowania, system jest rozwijany w 100% technikami programistycznymi OOP (Object Oriented Programming), z zastosowaniem głównie skryptów PHP 5.4+ oraz Jquery/Ajax, co gwarantuje dużą skalowalność i niezawodność;
 • Architektura client-server. Cloud computing. Wysoka dostępność systemu;
 • Intuicyjny i bardzo przejrzysty interfejs użytkownika;
 • Rozbudowany, lecz bardzo łatwy w obsłudze system uprawnień, gwarantujący pełne bezpieczeństwo dostępu i obsługi;
 • Pełna skalowalność, z możliwością szybkiego dostosowania oprogramowania do efektywnych potrzeb podmiotu;
 • Wysoka integracja wszystkich modułów, zapewniająca zautomatyzowanie wielu żmudnych procedur bez konieczności wykonywania powtarzających się czynności;