fIstatDB – Podstawowe moduły systemu

Widoczne tutaj screenshoty (zrzuty ekranu) zostały utworzone na podstawie wersji BETA oprogramowania z okresu 09/2016. Widoczne na zrzutach dane i dokumenty są wyłącznie testowe! Przedstawione elementy, w wersji produkcyjnej systemu mogą się prezentować nieco inaczej.

Użytkownicy

Użytkownicy 
 • Możliwość tworzenia praktycznie nieograniczonej ilości użytkowników systemu;
 • Zaawansowane funkcje administrowania uprawnieniami i sposobem dostępu użytkowników do okreśłonych funkcji systemu;
 • Możliwość ustawienia bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu i ochrony przed nieuprawnionym dostępem;

Podmioty gospodarcze

 • Obsługa dużej ilości podmiotów - wielopodmiotowość;
 • Osobna numeracja dokumentów sprzedaży dla każdego z obsługiwanych podmiotów;
 • Elastyczne schematy numeracji faktur, korekt i innych dokumentów dla każdego podmiotu;

Płatności otrzymane

Płatności otrzymane  Płatności otrzymane 
 • Rejestrowanie otrzymanych płatności w PLN i EUR;
 • Możliwość automatycznego sporządzenia faktury VAT zaliczkowej do otrzymanych kwot;
 • Możliwość przypisania otrzymanych płatności do zamówień;
 • Automatyczne rozliczanie zaliczek w PLN i EUR w fakturze końcowej, wg. obowiązujących przepisów;

Faktury

Faktury  Faktury  Faktury  Faktury  Faktury  Faktury  Faktury  Faktury 
 • Faktury i korekty w PLN oraz EUR z przeliczeniem na PLN;
 • Faktury w EUR wystawiane są w konfigurowalnym europejskim języku obcym;
 • Automatyczne przeliczanie faktur w EUR na PLN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • Automatyczne pobieranie średnich kursów EUR z API NBP, według określonej przez użytkownika daty;
 • Faktury Pro Forma;
 • Faktury VAT zaliczkowe i końcowe;
 • Automatyczne generowanie faktur VAT do zamówień;
 • Korekty faktur VAT oraz korekty faktur korygujących;
 • Automatyczne generowanie faktur zaliczkowych na podstawie rejestrowanych płatności zaliczkowych;
 • Automatyczne generowanie faktur VAT na podstawie realizowanych zamówień;
 • Automatyczne generowanie deklaracji Intrastat w formacie .xml na podstawie wystawionych faktur VAT;

Towary i usługi

Towary i usługi  Towary i usługi  Towary i usługi 
 • Zaawansowane zarządzanie grupami towarów i usług;
 • Duża elastyczność konfigurowania cech grup towarowych, grup usługowych, towarów i usług;
 • Zaawansowane zarządzanie cechami towarów, w tym możliwość określenia sposobu obliczania wagi sprzedawanych towarów dla potrzeb systemu Intrastat;
 • Dowolnie konfigurowalne jednostki miary ilościowe;
 • Dowolnie konfigurowalne jednostki miary gabarytowe;

Kontrahenci

Kontrahenci  Kontrahenci 
 • Kartoteki dostawców, odbiorców, dilerów;
 • Kontrola salda odbiorców;
 • System prowizji dilerskich;

Zamówienia (złożone przez odbiorców)

Zamówienia  Zamówienia  Zamówienia  Zamówienia  Zamówienia 
 • Zaawansowane możliwości zarządzania zamówieniami dotyczącymi towarów;
 • Płatności zaliczkowe i faktury zaliczkowe do zamówień;
 • Specyfikacja towarowa dla pozycji zamówień;
 • Automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży do realizowanych zamówień;
 • Błyskawiczne generowanie deklaracji Intrastat na podstawie faktur VAT automatycznie sporządzonych do zamówień;
 • Zaawansowane możliwości planowania spedycji towarów zawartych w zamówieniach;

Prowizje dilerskie

Prowizje dilerskie 
 • Obsługa prowizji dilerskich;
 • Możliwość obsługi dowolnej ilości stawek prowizji dilerskich, przyporządkowanych do poszczególnych pozycji zamówień;
 • Możliwość automatycznej inkrementacji wartości towarów zawartych w specyfikacjach pozycji zamówień o kwoty przypisanych prowizji inkrementujących;
 • Kartoteka prowizji;
 • Raporty prowizyjne dla dilerów;
 • Zaawansowane możliwości zarządania prowizjami dilerskimi;

Logistyka - Pojazdy, transporty, przewoźnicy

Logistyka  Logistyka  Logistyka 
 • Planowanie spedycji;
 • Zarządzanie pojazdami i transportami;
 • Przewoźnicy;
 • Zarządzanie zawartością transportów i sposobem załadunku towaru;
 • Automatyczne wyliczanie wagi i wartości ładunku oraz ilości towarów w transportach;
 • Automatyczne generowanie listów przewozowych CMR gotowych do wydruku;

Intrastat

Intrastat  Intrastat  Intrastat  Intrastat 
 • Automatyczne generowanie zbiorowych deklaracji Intrastat, dla wybranego okresu, w formacie .xml według aktualnych specyfikacji, zgodnych z systemem Intrastat puesc.gov.pl;
 • Automatyczne generowanie deklaracji Intrastat w formacie .xml, na podstawie pojedyńczych faktur VAT, zbiorów faktur VAT lub całego okresu sprawozdawczego dla wybranego podmiotu zobowiązanego;
 • Możliwość generowania osobnych deklaracji Intrastat dla poszczególnych faktur VAT, w tym także korekt lub zamian zgłoszeń, również na podstawie faktur VAT korygujących;
 • Edytowanie szczegółow i poszczególnych pozycji towarowych wygenerowanych deklaracji Intrastat;

Raporty

Raporty  Raporty 
 • Rozbudowany moduł raportów;
 • Raporty dotyczące sprzedaży i obrotów;
 • Raporty prowizji dilerskich;
 • Złożone wykresy graficzne;